CONFERENCE


Program              RODO


Serdecznie zapraszamy na konferencję otwierającą projekt
pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej PolsceIAS/EcoSystemCARE”, realizowany w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.

Podczas konferencji przedstawione zostaną m.in. główne założenia i cele projektu oraz informacje na temat źródeł jego finansowania. Zakres działań planowanych w ramach projektu, zaprezentują przedstawiciele Konsorcjum:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

Norwegian Institute of Bioeconomy Research NIBIO,

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie,

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy,

Magurski Park Narodowy,

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy,

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

 

Organizatorem konferencji jest Lider Projektu – Uniwersytet Śląski.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022 r.  w godzinach 9.15-15.00 na Platformie Microsoft TEAMS.

W imieniu organizatorów

Katarzyna Bzdęga

koordynator projektu