Wspólnie działamy na rzecz zielonej EuropyLink: https://www.eog.gov.pl / https://eeagrants.org/

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej. Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

TTrzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

#1 Innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

#2 Integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

#3 Środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

#4 Kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

#5 Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB. Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej

 

Get in Touch

University of Silesia in Katowice
Faculty of Natural Sciences
Institute of Biology, Biotechnology and Environmental Protection
Jagiellońska 28, 40-032 Katowice

Katarzyna Bzdęga PhD
Project coordinator
Phone +48 322009448
e-mail of the project: ias-ecosystemcare@us.edu.pl