KONSORCJUMLider: Uniwersytet Śląski w Katowicach https://us.edu.pl/

Partnerzy:

Norwegian Institute of Bioeconomy Research – NIBIO https://www.nibio.no/

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie https://www.iop.krakow.pl/

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy https://www.itp.edu.pl/

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy https://iz.edu.pl/

Magurski Park Narodowy http://www.magurskipn.pl/

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie https://urk.edu.pl/

Instytucje i podmioty wspierające:

• Ojcowski Park Narodowy http://www.ojcowskiparknarodowy.pl/

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach https://www.gov.pl/web/rdos-katowice

• Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie https://www.gov.pl/web/rdos-krakow

• Nadleśnictwo Katowice https://katowice.katowice.lasy.gov.pl/

• Nadleśnictwo Lubliniec https://lubliniec.katowice.lasy.gov.pl/

• Nadleśnictwo Rudziniec https://rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/

• Gmina Miasta Jaworzna https://www.um.jaworzno.pl/pl/urzad_miejski

• Gmina Miasta Katowice https://katowice.eu/

• Gmina Koszęcin https://www.koszecin.pl/

• Gmina Krempna http://www.krempna.pl/

• Gmina Skawina https://www.gminaskawina.pl/

• Gmina Świątniki Górne https://www.swiatniki-gorne.pl/

• Zarząd Zieleni Miejskiej w Katowicach https://zzm.katowice.pl/

• Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie https://zzm.krakow.pl/