Program


Konferencja              RODO


PROGRAM KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ

Projekt

„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”

w ramach Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021
na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

16 marca 2022 r., Uniwersytet Śląski w Katowicach

Konferencja w trybie online (na Platformie TEAMS)


SESJA I

9.15 – 9.40 Oficjalne rozpoczęcie konferencji, powitanie Gości

9.40 – 10.00 Prezentacja Programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu oraz jego instrumentów finansowych Alina Urbisz, Uniwersytet Śląski

10.00 – 10.30 Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi – podstawy prawne, naukowe i praktyczne Barbara Tokarska-Guzik, Uniwersytet Śląski

10.30 – 10.45 Przedstawienie głównych założeń i celów projektu Katarzyna Bzdęga, Uniwersytet Śląski

10.45 – 11.15 Wystąpienie przedstawiciela Państw Darczyńców Wiktoria Kaczmarek-Derda, Norwegian Institute of Bioeconomy Research NIBIO

11.15 – 11.30 Przerwa


SESJA II

11.30 – 14.30 Prezentacja działań planowanych w projekcie przez pryzmat własnych doświadczeń – Partnerzy Projektu

11.30 – 12.00 Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Agnieszka Synowiec, Renata Bączek-Kwinta, Beata Grygierzec

12.00 – 12.30 Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Państwowy Instytut Badawczy Marta Czarniecka-Wiera

12.30 – 13.00 Magurski Park Narodowy Jacek Borek

13.00 – 13.30 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy Jacek Sikora

13.30 – 14.00 Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Wojciech Solarz

14.00 – 14.30 Działania informacyjno-edukacyjne w projekcie Uniwersytet Śląski, Agnieszka Siemieniuk Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie, Dorota Gala-Czekaj

14.30 – 15.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji.