KONKURS


2023


Do pobrania:

Regulamin konkursu

zał. nr 1 do Regulaminu

zał. nr 2 do Regulaminu


WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO NA ULOTKĘ EDUKACYJNĄ NA TEMAT ROŚLIN INWAZYJNYCH „INWAZJA ZIELONYCH”

Z uwagi na wysoki poziom prac uczestników konkursu, jury postanowiło przyznać równorzędne główne nagrody Laureatom:

Aleksandrze Kurzydlak, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 8 im. A. Mickiewicza w Dąbrowie Górniczej

Izabeli Janasik, uczennicy  Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Trzcinicy

Hannie Rykale, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie

Blance Włodarczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie

Mai Kupczyk, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 13 im. K. Makuszyńskiego w Częstochowie

Karolinie Miljon, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 3 im. S. Ligonia w Orzeszu-Zawadzie

Ireneuszowi Styzińskiemu, uczniowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  w  Imielinie

Jury postanowiło również wyróżnić następujących autorów prac:

Szymona Wardzałę, ucznia  Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Szynwałdzie,

Alicję Kowalczyk, uczennicę Szkoły Podstawowej nr 4 w Rabce-Zdroju,

Filipa Króla, ucznia Zespołu Szkół w Budach Głogowskich,

Franciszka Nycza, ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Koniakowie,

Natalię Elsner, uczennicę w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkoły Podstawowej nr 25 w Chorzowie,

Małgorzatę Staszel, uczennicę Szkoły Podstawowej im. Kurierów Tatrzańskich w Dzianiszu,

Kacpra Urzędowskiego, ucznia Szkoły Podstawowej w Czekanowie

Adama Opałę, ucznia Szkoły Podstawowej w Czekanowie

Wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom dziękujemy za zaangażowanie i  wkład pracy.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i Wyróżnionym. Nagrody oraz dyplomy prześlemy niebawem do Waszych szkół.2022


Do pobrania:

Regulamin konkursu

zał. nr 1 do Regulaminu

zał. nr 2 do Regulaminu