SZKOLENIE

Serdecznie zapraszamy na

Szkolenia nt.
INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH ROŚLIN


organizowane dla miasta i gminy Jaworzno w ramach projektu


„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi

w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE”

realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”

i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021

na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”


BEZPŁATNE szkolenia skierowane są do dorosłych mieszkańców, działkowców, rolników

oraz doradców rolniczych gminy Jaworzno.


Zajęcia poprowadzą eksperci z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację ww. projektu.


Uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień z zakresu m.in. biologii i ekologii
inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich
negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania oraz

obowiązujących regulacji prawnych.


Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

GEOsfera w Jaworznie

(ul. Św. Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno)

dla grup szkoleniowych wg. następującego harmonogramu:

05. 10. 2022r. godz. 10:30 – 12:30 mieszkańcy i działkowcy

05. 10. 2022r. godz. 12:45 – 14:45 mieszkańcy i działkowcy

06. 10. 2022r. godz. 10:30 – 12:30 mieszkańcy i działkowcy

06. 10. 2022r. godz. 13:00 – 15:15 rolnicy i doradcy rolniczy


Warunkiem udziału w szkoleniach jest
wypełnienie i przesłanie
podpisanego formularza
(akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres
ias-careproject@us.edu.pl
do 25 września 2022 r.
Formularz dostępny jest także na stronie projektu
https://iascareproject.us.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie
w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.