SZKOLENIE

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie przy współudziale
Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie serdecznie zaprasza na

Szkolenie nt. INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH ROŚLIN

organizowane dla mieszkańców Gminy Skawina, a w szczególności rolników, działkowców oraz doradców rolniczych działających dla terenu gminy w ramach projektu:

„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE” realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

Szkolenie jest otwarte i bezpłatne


Zajęcia poprowadzą eksperci z Katedry Agroekologii i Produkcji Roślinnej, Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zaangażowani w realizację ww. projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień zakresu m.in. biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania oraz obowiązujących regulacji prawnych.


Szkolenie odbędzie się w Dworze Dzieduszyckich w Radziszowie,
32-052 Radziszów, ul. Szkolna 4
21 lutego 2023 r. (wtorek) godz. 12:00–13:30


Szczegółowych informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy
w Skawinie, 32-050 Skawina, Rynek 14, pok. 2 lub 4, tel. 12-277-01-53, 12 277-01 08.


Warunkiem udziału w szkoleniach jest
wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza (akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres ias-careproject@us.edu.pl do 17 listopada 2022 r. Formularz dostępny jest także na stronie projektu https://iascareproject.us.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.


Serdecznie zapraszamy na

Szkolenie nt. INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH ROŚLIN

organizowane dla miasta i gminy Jaworzno w ramach projektu:


„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi
w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE” realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

BEZPŁATNE szkolenia skierowane są do dorosłych mieszkańców, działkowców, rolników oraz doradców rolniczych gminy Jaworzno.


Zajęcia poprowadzą eksperci z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację ww. projektu. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień z zakresu m.in. biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania oraz obowiązujących regulacji prawnych.


Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

GEOsfera w Jaworznie
(ul. Św. Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno)
dla grupy szkoleniowej:
21.11. 2022r. godz. 13:00 – 15:00

28.11. 2022r. godz. 13:00 – 15:00


Warunkiem udziału w szkoleniach jest
wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza (akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres ias-careproject@us.edu.pl do 17 listopada 2022 r. Formularz dostępny jest także na stronie projektu https://iascareproject.us.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.


Serdecznie zapraszamy na

Szkolenia nt. INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH ROŚLIN

organizowane dla pszczelarzy w ramach projektu:

„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE” realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

BEZPŁATNE szkolenie skierowane jest do pszczelarzy z gminy Jaworzno i Katowice.

Zajęcia poprowadzą eksperci z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację ww. projektu.

Uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień z zakresu m.in. biologii i ekologii inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania poprzez np. promowanie rodzimych gatunków miododajnych w pszczelarstwie oraz możliwość poznania roli pszczelarstwa w zjawisku inwazji biologicznych roślin.

Szkolenia odbędą się w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
Wydziału Nauk Przyrodniczych w Katowicach
(ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice)
dla grup szkoleniowych wg. następującego harmonogramu:
19. 11. 2022r. godz. 9:00 – 11:15
19. 11. 2022r. godz. 11:30 – 13:45

Warunkiem udziału w szkoleniach jest wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza (akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres ias-careproject@us.edu.pl do 13 listopada 2022 r. Formularz dostępny jest także na stronie projektu https://iascareproject.us.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.


Serdecznie zapraszamy na

Szkolenia nt. INWAZYJNYCH GATUNKÓW OBCYCH ROŚLIN


organizowane dla miasta i gminy Jaworzno w ramach projektu


„Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi
w południowej Polsce – IAS/EcoSystemCARE” realizowanego z Programu Operacyjnego „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” i dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”


BEZPŁATNE szkolenia skierowane są do dorosłych mieszkańców, działkowców, rolników
oraz doradców rolniczych gminy Jaworzno.


Zajęcia poprowadzą eksperci z Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska, Wydziału
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego zaangażowani w realizację ww. projektu.


Uczestnicy będą mieli możliwość poznania wybranych zagadnień z zakresu m.in. biologii i ekologii
inwazyjnych gatunków roślin obcego pochodzenia obecnych w bliskim sąsiedztwie, ich negatywnego wpływu na rodzimą przyrodę, sposobów ograniczenia ich występowania oraz obowiązujących regulacji prawnych.


Szkolenia odbędą się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej

GEOsfera w Jaworznie

(ul. Św. Wojciecha 100, 43-600 Jaworzno)

dla grup szkoleniowych wg. następującego harmonogramu:

05. 10. 2022r. godz. 10:30 – 12:30 mieszkańcy i działkowcy

05. 10. 2022r. godz. 12:45 – 14:45 mieszkańcy i działkowcy

06. 10. 2022r. godz. 10:30 – 12:30 mieszkańcy i działkowcy

06. 10. 2022r. godz. 13:00 – 15:15 rolnicy i doradcy rolniczy


Warunkiem udziału w szkoleniach jest
wypełnienie i przesłanie podpisanego formularza (akceptowany jest jego skan lub zdjęcie) na adres ias-careproject@us.edu.pl do 25 września 2022 r. Formularz dostępny jest także na stronie projektu https://iascareproject.us.edu.pl
Ilość miejsc jest ograniczona, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Organizator zastrzega sobie prawo skontaktowania się z kandydatami mailowo lub telefonicznie w celu uściślenia szczegółów dotyczących organizacji szkolenia.