KONTAKT

Dr Katarzyna Bzdęga
Koordynator Projektu
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Nauk Przyrodniczych
Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska
ul. Jagiellońska 28, 40-032 Katowice
tel. +48 32 2009448
e-mail: ias-ecosystemcare@us.edu.pl